Luonnon kokeminen Tanskassa [1]

Lähtökohtana on, että jokaisella on lupa oleskella Tanskan maaseudulla, mutta sinun pitää ottaa
huomioon eläinten, kasvien ja muiden ihmisten tavat. On otettava huomioon myös viljelijät, metsänomistajat ja muut yksityiset maanomistajat. Olet aina velvollinen noudattamaan ohjeita tai kehoituksia ja merkkejä joita näet.
Joissakin paikoissa voi olla osittain tai kokonaan kiellettyä asua, esimerkiksi sotilaallisten laitosten yhteydessä tai metsästysmaiden läheisyydessä.

Lue lisää tietoa Tanskalaisen luonnonhallituksen verkkosivuilla [2].

Mitä voi, ja ei voi tehdä Tanskan metsissä. Mitä voit tehdä Tanskan metsissä riippuu siitä, onko metsä yksityinen tai julkinen.

Jos metsä on yksityinen, (mitä kaksi kolmesta metsäpalstasta on), saat:
- Kulkea metsässä jalkaisin ja pyörällä teitä ja polkuja pitkin
- Kulkeminen metsässä sallittu klo. 06:00 - auringonlaskuun

Jos metsä on julkine:
- Saat kulkea koko metsässä, myöskin polkujen ulkopuolella
- Saat ratsastaa sääntöjen mukaisesti
- Saat kulkea metsässä ympäri vuorokauden
- Voit yöpyä, yöpymiselle varatuilla alueilla

Tanskassa EI ole jokamiehenoikeuitta.

Suomi

Category: 

Area: